درخت آرزوها – آرزوهایی که همیشه برآورده می شوند…

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

درخت آرزوها – آرزوهایی که همیشه برآورده می شوند… در خانه ای بی، از ابتدا سنتی شکل گرفت که در کنار رسیدگی به وضعیت بیماری پروانه ها، به وضعیت روحی آنها نیز به بهترین نحو رسیدگی شود. اقدامات فراوانی هم در این راستا انجام گرفت که گزارشات آنها همگی قابل رویت می باشد. یکی از […]

درخت آرزوها – آرزوهایی که همیشه برآورده می شوند…

در خانه ای بی، از ابتدا سنتی شکل گرفت که در کنار رسیدگی به وضعیت بیماری پروانه ها، به وضعیت روحی آنها نیز به بهترین نحو رسیدگی شود. اقدامات فراوانی هم در این راستا انجام گرفت که گزارشات آنها همگی قابل رویت می باشد.

یکی از این اقدامات که سال هاست به جزیی جداناپذیر از خانه ای بی تبدیل شده، درخت آرزوها است.

در این طرح، همه پروانه های تحت پوشش، آرزوهای خود را با مددکاران خانه ای بی مطرح می نمایند. سپس این آرزوها به نیکوکاران و حامیان عضو طرح انتقال داده می شود تا در راستای برآورده سازی آرزو ها اقدام گردد.

خانه ای بی ، این اقدام مهم و تاثیر گذار را تا به امروز با حمایت شما نیکوکاران عزیز انجام داده است و در آینده نیز این طرح ادامه خواهد یافت.

برای دریافت خلاصه گزارش طرح درخت آرزوها این لینک را ببینید

شما نیکوکاران گرامی می توانید برای شرکت در این طرح، از طریق شماره تلفن های زیر با واحد روابط عمومی تماس حاصل فرمایید:

۰۲۱۴۱۱۴۳  – ۰۱۸۸۶۱۳۹۷۷

صفحه اینستاگرام خانه ای بی

 

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود