اخبار و مقاله های خانــه ای بــی

گــزارش تمــام اتفاقــات

خانه ای بی
آخرین و اخبار و مقاله های خانه ای بی خانه ای بی، به عنوان تنها نهاد حمایتی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف ایران همواره پشتوانه ما بوده است. فعالیت خانه ای بی از سال 1394 و در سال 1396 با عنوان « موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص، خانه ای بی» به عنوان سازمانی مردم نهاد و مستقل ثبت گردید

منتشر شده در 24 خرداد 1403

جشن تولد پروانه های بهاری در خانه ای بی

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 22 خرداد 1403

دیدار با بیماران پروانه ای در شهرستان تویسرکان

جزئیات بیشتر
بهترین روش صدقه دادن

منتشر شده در 2 خرداد 1403

صدقه به چه کسانی تعلق می‌گیرد؟

جزئیات بیشتر
نقش خیریه‌ها در ایجاد برابری اجتماعی

منتشر شده در 1 خرداد 1403

چگونه حامی موسسات خیریه باشیم؟

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 19 اردیبهشت 1403

گفتگوی تلفنی مدیرعامل خانه ای بی در برنامه مثبت سلامت

جزئیات بیشتر