اخبار و مقاله های خانــه ای بــی

گــزارش تمــام اتفاقــات

خانه ای بی
آخرین و اخبار و مقاله های خانه ای بی خانه ای بی، به عنوان تنها نهاد حمایتی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف ایران همواره پشتوانه ما بوده است. فعالیت خانه ای بی از سال 1394 و در سال 1396 با عنوان « موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص، خانه ای بی» به عنوان سازمانی مردم نهاد و مستقل ثبت گردید
کفاره چیست

منتشر شده در 10 اسفند 1402

کفاره چیست؟

جزئیات بیشتر
انفاق چیست

منتشر شده در 5 اسفند 1402

انفاق چیست؟

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 5 اسفند 1402

میلاد منجی عالم بشریت مهدی موعود(عج) فرخنده باد

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 30 بهمن 1402

جشن تولد پروانه های زمستانی در خانه ای بی

جزئیات بیشتر
وظیفه موسسه خیریه چیست

منتشر شده در 23 بهمن 1402

وظیفه موسسه خیریه چیست؟

جزئیات بیشتر
حمایت معنوی از بیماران پروانه ای

منتشر شده در 21 بهمن 1402

حمایت معنوی از بیماران پروانه‌ای و بیماران خاص

جزئیات بیشتر