هفته جهانی آگاهی از بیماری پروانه ای گرامی باد

با ما در هفته ای بی همراه باشید

خانه ای بی

آگهی حق من، امید سهم بچه های پروانه ای

دانش همان چراغی است که بشر را از تاریکی های این جهان ناشناخته عبور می دهد و آگاهی را می توان به مثابه چشم آدمی در نظر گرفت، نازنین حامیان پروانه های ایران که همواره با حمایت های مادی و نیز حمایت های معنوی خود، کمپین های حمایت از بیماران پروانه ای را رونق بخشیده اید، همانگونه که مستحضرید، یکی از مهمترین و بزرگترین اهداف خانه ای بی که از بدو تاسیس این نهاد، برای آن تلاش بسیار صورت پذیرفته است و به یاری شما بزرگواران نتایج قابل قبولی نیز داشته است، ارتقاء آگاهی عمومی جامعه درمورد بیماری پروانه ای یا همان ای بی می باشد، در همین راستا گرامیداشت هفته جهانی آگاهی در باره بیماری ای بی، مفتخریم در کنار شما سروران گرامی باشیم.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود

منتشر شده در 27 فروردین 1402

رویای چهارده سالگی مهدی خاتمی …

جزئیات بیشتر