گزارش سفر استانی بازدید بیماران پروانه ای اصفهان – ۱۴۰۱

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

برای ما در خانه ای بی، سفر همواره انگیزه دیگری نیز داشته است، آری ملاقات با بچه های پروانه ای نازنینی که در هر گوشه از خاک این کشور برای رسیدن به آینده ای روشن در تلاش اند و تماشای لبخندشان

هرچند نقطه نقطه ی خاک این سرزمین آنچنان زیبا و خاطره آفرین است که شوق تماشایش روح و جان آدمی را می نوازد، اما برای ما در خانه ای بی، سفر همواره انگیزه دیگری نیز داشته است، آری ملاقات با بچه های پروانه ای نازنینی که در هر گوشه از خاک این کشور برای رسیدن به آینده ای روشن در تلاش اند و تماشای لبخندشان همواره انگیزه سفر های ما بوده است و این بار به اصفهان آمده ایم، به قلب تاریخ و هنر ایران، تا پای سفره محبت پروانه های اصفهانی دلمان تازه شود و امید بگیریم از صفا و صمیمیت شان. با ما همراه باشید تا منزل علی و محمد حسین و دیگر عزیزان پروانه ای. ارمغان ما از این سفر تصاویری است که از هنر و استعداد این نازنینان پیشکش نگاه گرمتان می کنیم.
پی نوشت: تصاویر مربوط به بازدید مدیر عامل محترم خانه ای بی از استان اصفهان در شهریور ماه سال ۱۴۰۱ می باشد.

 

بازدید از بیماران پروانه ای اصفهان توسط مدیرعامل خانه ای بی - سال 1401 بازدید از بیماران پروانه ای اصفهان توسط مدیرعامل خانه ای بی - سال 1401 بازدید از بیماران پروانه ای اصفهان توسط مدیرعامل خانه ای بی - سال 1401

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود