ارسال بسته های لوازم تحریر برای ۴۱۱ بیمار تحت پوشش

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

خانه ای بی در ادامه کمپین تامین لوازم تحریر برای بیماران پروانه ای با هشتگ #تحصیل_حق_پروانه_ها و با مشارکت عمومی مردم، امسال نیز توانست برای ۴۱۱ بیمار تحت پوشش خود در مقاطح مختلف تحصیلی و دانشگاهی، لوازم و تحریر و دیگر ملزومات مورد نیاز آنان را ارسال نماید. کلیه مرسوله ها از طریق پست ویژه […]

خانه ای بی در ادامه کمپین تامین لوازم تحریر برای بیماران پروانه ای با هشتگ #تحصیل_حق_پروانه_ها و با مشارکت عمومی مردم، امسال نیز توانست برای ۴۱۱ بیمار تحت پوشش خود در مقاطح مختلف تحصیلی و دانشگاهی، لوازم و تحریر و دیگر ملزومات مورد نیاز آنان را ارسال نماید.

کلیه مرسوله ها از طریق پست ویژه برای تمامی نقاط کشور و درب منزل بیماران ارسال گردید و به زودی به دست این عزیزان خواهد رسید.

مجموعه خانه ای بی ضمن تشکر از کلیه هموطنانی که در این کمپین خداپسندانه شرکت نمودند، سال تحصیلی جدید را به تمامی دانش آموزان و دانش جویان گرامی و به خصوص پروانه ها، تبریک عرض می نماید.

با تشکر – روابط عمومی خانه ای بی

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود