ارسال پانسمان سهمیه شهریور ماه ۱۳۹۸

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

با استعانت از خداوند متعال، بسته های پانسمان ویژه بیماران پروانه ای، این ماه نیز برای آنان ارسال گردید. در این مرحله این بسته های ارزشمند حاوی پانسمان های مپیلکس از انواع نقره دار و معمولی در ابعاد مختلف به همراه دیگر ملزومات پانسمان که برای بیماران پروانه ای بسیار حیاتی و ارزش مند می […]

با استعانت از خداوند متعال، بسته های پانسمان ویژه بیماران پروانه ای، این ماه نیز برای آنان ارسال گردید.

در این مرحله این بسته های ارزشمند حاوی پانسمان های مپیلکس از انواع نقره دار و معمولی در ابعاد مختلف به همراه دیگر ملزومات پانسمان که برای بیماران پروانه ای بسیار حیاتی و ارزش مند می باشد، از طریق پست ارسال گردید.

تعداد کل دریافت کننده های این مرحله ۳۸۶ نفر و کلیه بسته ها از طریق پست ویژه درب منزل بیماران ارسال و به دست آنان خواهد رسید.

mepilex

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود