ارسال پک پانسمان بیماران ای بی به سراسر کشور

خانه ای بی

خانه ای بی یاری رسان همیشگی بیماران پروانه ای

در روزهای پر هیاهوی آخر سال « خانه ای بی » با تلاش بی وقفه در کنار پروانه های دردمند کشورمان است. پک پانسمان که از اصلی ترین نیاز بیماران ای بی به شمار می آید، در اسفند ماه ۱۴۰۱ ،تعداد ۲۰۰ پک به سراسر کشور ارسال شد. واحد مددکاری خانه ای بی ، روزانه نیازهای درمانی بیماران پروانه ای را یک به یک و به طور دقیق بررسی می کند و اقدامات لازم و عاجل را جهت رسیدگی به بیماران انجام می دهد. گفتنی است؛  به دلیل نوع زخم بیماران و حساسیت پوستی بالا، پک های پانسمان باید متناسب با نیاز و شرایط خاص هر بیمار دسته بندی و در اختیار آنان گذاشته شود، پانسمان یک پد یا پوشش استریل است که برای بهبود و محافظت زخم از آسیب بیشتر استفاده می شود و به گونه ای طراحی شده است که مستقیماً با زخم در تماس باشد، و از بانداژ روی آن متمایز است، که اغلب برای نگه داشتن پانسمان در جای خود استفاده می شود.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود