مصطفی عبدی: بیماری من فقط یک بیماری پوستی نیست …

گفتگو با یک بیمار پروانه ای

خانه ای بی

شنیدنی های مصطفی عبدی …

درد تجربه مشترکی میان تمام ماست، همه می دانیم سوختن چه احساسی در بدن ایجاد می کند، اما برای ما این درد شاید تنها چند ساعت دوام داشته باشد، حالا شرایطی را تصور کنید که در آن تمام مدت حیاتتان را باید با احساسی شبیه درد سوختگی سر کنید. این همان چیزی است که «مصطفی عبدی» بیمار مبتلا به ای بی ، ۲۸ سال است با آن دست و پنجه نرم می کند. بیماری ای بی به یقین یکی از دشوارترین بیماری هایی است که بشر تا امروز شناخته است و در حال حاضر تنها چیزی که می تواند درد این بیماری را تا حدودی تسکین دهد عشقی است که از طرف همنوعان و دوستان و اعضای خانواده به فرد داده می شود. نازنین یاران پروانه ها، بیایید تا در کنار هم این عشق و توجه را به بیماران پروانه ای هدیه دهیم.
” التماس دعا “

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود