روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی گرامی باد

خانه ای بی

بیماری ای بی یکی از سخت ترین و زجر آور ترین بیماری هایی است …

به مناسبت روز ملی تشکل ها و مشارکت های اجتماعی ، یک شنبه ۲۲ مرداد ۱۴۰۲ غرفه خانه ای بی به عنوان تنها نهاد رسمی حمایت از بیماران پروانه ای در وزارت کشور برپا شد.

آگاهی موهبتی راز آلود است که به انسان هدیه داده شده و کسی چه می داند، شاید یگانه دلیل ما برای زیستن رسیدن با ولاترین درجه آگاهی باشد و زیبا ترین تجلی هوشیاری و آگاهی این است که درد دیگری را چون درد خود لمس کنی و برای تسکین آن بکوشی، درست مانند همان کاری که شما خیرین بزرگوار با شرکت در کمپین های حمایت های مادی و حمایت های معنوی از موسسه خیریه حمایت از بیماران پروانه ای (ای بی) انجام می دهید چراکه بیماری ای بی یکی از سخت ترین و زجر آور ترین بیماری هایی است که بشر تا کنون با آن رو به رو شده است و خانه ای بی از هر فرصتی بهره می برد تا آگاهی جامعه را نسبت به این بیمارای دشوار بهبود بخشد. روز گذشته، یعنی ۲۲مرداد ماه، روز ملی حمایت از تشکل های مردمی بود و به همین دلیل مراسمی در وزارت کشور برگزار شد. آنچه در تصویر می بینید مربوط به حضور پرسنل خانه ای بی در غرفه وزارت کشور به مناسبت روز ملی تشکل های مردمی است تا بتوانند گامی دیگر در جهت یاری رساندن به مظلوم ترین بیماران این سرزمین، یعنی بیماران پروانه ای بردارند. خداوند منان را شاکریم که در این مسیر سبز، همراهانی چون شما داریم.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود