پک پانسمان

گزارش خدمات خانه ای بی

خانه ای بی
ارسال پانسمان

یکی از نیازهای اساسی بیماران پروانه ای، پانسمان است. اما به دلیل نوع زخم و حساسیت بالای پوست، این بیماران به پانسمان های ویژه احتیاج دارند.

آخرین بروزرسانی 17 بهمن 1402

گزارش ارسال پانسمان خانه ای بی – ۱۴۰۲

آخرین بروزرسانی 3 مرداد 1402

گزارش پانسمان خانه ای بی – سال ۱۴۰۰