مطالب مرتبط با گزارش خدمات

خانه ای بی
گزارش خدمات

خانه ای بی، به عنوان تنها نهاد حمایتی مردم نهاد، غیرانتفاعی و داوطلبانه با مجوز فعالیت در سطح کشور اقدام به شناسایی بیماران پروانه ای و تحت پوشش قرار دادن آنها می نماید و در این مسیر کمک های بشر دوستانه مردم شریف ایران همواره پشتوانه ما بوده است. فعالیت خانه ای بی از سال 1394و در سال 1396 با عنوان « موسسه خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص، خانه ای بی» به عنوان سازمانی مردم نهاد و مستقل ثبت گردید .

منتشر شده در 31 اردیبهشت 1402

گزارش واریزی هدیه تولد ۱۴۰۲

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 21 شهریور 1400

واریزی کمک هزینه دارو و درمان شهریور ماه

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 25 مرداد 1400

ارسال پانسمان بیماران پروانه ای مرداد ماه

جزئیات بیشتر

منتشر شده در 19 مرداد 1400

ارسال پک دارو

جزئیات بیشتر