واریز عیدانه بیماران پروانه ای – اسفند ماه ۱۳۹۷

بــامشکــلات بیمــاران آشنــا شویــد

خانه ای بی

به مناسبت فرارسیدن سال نو و عید نوروز باستانی، امسال نیز خانه ای بی به همت خیرین و نیکوکاران محترم، نسبت به واریز عیدانه برای کلیه بیماران تحت پوشش اقدام نمود. در همین راستا روز شنبه مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷، برای ۵۴۵ نفر از بیماران مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال عیدانه مجموعا معادل ۱٫۶۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ورایز […]

به مناسبت فرارسیدن سال نو و عید نوروز باستانی، امسال نیز خانه ای بی به همت خیرین و نیکوکاران محترم، نسبت به واریز عیدانه برای کلیه بیماران تحت پوشش اقدام نمود.

در همین راستا روز شنبه مورخ ۲۵ اسفند ماه ۱۳۹۷، برای ۵۴۵ نفر از بیماران مبلغ ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال عیدانه مجموعا معادل ۱٫۶۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ورایز گردید و بدینوسیله کلیه مراحل واریز کمک هزینه های موردی سال ۱۳۹۷ بیماران پروانه ای به پایان رسید.

با توجه به پررنگ تر شدن سیاست دارو محور خانه ای بی و با توجه به افزایش تعداد بیماران تحت پوشش، از سال آینده روند موثر تری در زمینه ارائه خدمات درمانی به بیماران در پیش گرفته خواهد شد و هدف این خواهد بود که اقداماتی مانند ارسال مستقیم دارو به دیگر خدمات نقدی ارجحیت داشته باشند.

امیدواریم همچون گذشته با یاری نیکوکاران و حامیان خانه ای بی و همچنین صبوری پروانه های نازنین، بتوانیم بیشتر و قوی تر از گذشته، به ارائه خدمات موثر بهداشتی و درمانی، ادامه دهیم و در این مسیر نیازمند دعای خیر همه شما هستیم.

یا حق.

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود