دیدار موسس و مدیرعامل خانه ای بی با رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در خصوص اعطای خدمات از سوی شرکت های بیمه ای به بیماران پروانه ای

خانه ای بی

جلسه مدیرعامل خانه ای بی با رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اعطای خدمات از سوی شرکت های بیمه ای به بیماران پروانه ای

نازنین حامیان پروانه های ایران، همراهان گرانقدری که در تمام سال های فعالیت خانه ای بی تا به امروز در کنار ما بوده اید، به یقین خوب می دانید که همت و تلاش ما همیشه برای بهبود و ارتقای کیفیت زندگی بچه های پروانه ای بوده است. در همین راستا خانه ای بی هرساله جلسات متعددی را با مسؤلین عالی رتبه کشوری برگزار می کند و جلسه اخیر با حضور رئیس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام شد. به حمدالله اتفاقات خوبی در این نشست رقم خورد و قول های مساعدی در خصوص اعطای خدمات از سوی شرکت های بیمه ای به بیماران پروانه ای دریافت کردیم و البته پیگیری های خانه ای بی به طور مستمر تا حصول نتیجه ادامه خواهد یافت و انشاالله به زودی نوید عملیاتی شدن این وعده ها را بشنویم و بتوانیم شاهد لبخند پروانه ها در سراسر ایران زمین باشیم.
لازم به توضیح است که این جلسه به دنبال نشستی که با جناب آقای دکتر حسینی معاون محترم وزیر اقتصاد و دارایی در امور بانک و بیمه انجام شده بود صورت گرفت. نیک می دانیم که آرزوی قلبی یکایک شما عزیزان نیز آرامش قلبی برای همه ی پروانه هاست. وجود پر مهرتان را شاکریم.

ارادتمند شما
سید حمیدرضا هاشمی گلپایگانی

 

دیدار مدیرعامل خانه ای بی با رئیس کل بیمه مرکزی دیدار مدیرعامل خانه ای بی با رئیس کل بیمه مرکزی

موضوعات مرتبط

با این مقاله مطالعه کنید

اخــــبار و مقــــالات مرتبــــط

بـــا مـــا همـــراه خواهـــید بـــود